coaching

Naast mijn werk in het Onderwijs, als orthopedagoog, als directeur en als coach voor leerkrachten ben ik ook al jaren actief als coach voor particulieren.

Martin-min

Cliënten komen met een doorverwijzing van hun werkgever of van de Arbo-of huisarts. Ook heb ik regelmatig afspraken met cliënten die via mond-op-mond reclame bij me terecht komen.

Als coach heb ik de nadrukkelijke opdracht de cliënt te begeleiden en zal ik nooit inhoudelijke informatie delen met de opdrachtgever. Alleen op uitdrukkelijk verzoek en dus met expliciete toestemming van de cliënt zal ik inhoudelijk spreken met een opdrachtgever.

Wandelcoaching

De client en ik gaan gedurende een tweetaluren de natuur in en maken een wandeling waarbij er een aantal thema’s aan de orde worden gesteld. Terwijl je met elkaar wandelt bespreek je de kwesties die je bezig houden. Omdat je loopt kom je ook mentaal gemakkelijk in beweging. Ook de natuur spiegelt, brengt afwisseling en voorziet in oplossingen.

Stappenplan bij coaching (ook in de praktijk)

Stappenplan om COACHING in mijn praktijk mogelijk te maken

1. Duidelijke coachvraag en leerdoelen

We gebruiken de eerste bijeenkomst om samen jouw coachvraag te formuleren en het doel van de coaching te bepalen. We maken een stappenplan met leerdoelen, leerresultaten en een overzichtelijke planning.

2. De juiste ‘klik’ vinden

Het moet wel klikken tussen ons als gesprekspartners. Wij moeten elkaar respecteren en elkaars meerwaarde zien. Springt er geen enkel vonkje tussen ons over? Dan is het beter te zoeken naar een andere coach. Dat betekent dat we samen naar een andere en betere oplossing zoeken.

3. Regelmaat

Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: regelmatige afspraken en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de afspraken vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet.

4. Veilig coachklimaat

Bij coaching komen vaak persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken. Een veilig coachklimaat betekent ook dat besproken onderwerpen tussen ons blijven. Alleen met jouw toestemming zal een

overdracht van onze gesprekken plaatsvinden naar een werkgever, een huisarts of een andere zorgverlener.

5. Gestructureerde sessies

Een goed coachingsgesprek in de praktijk duurt niet langer dan 5 kwartier. Voorwaarde is wel dat in het gesprek een duidelijke structuur zit.

Het stappenplan voor coaching omvat in mijn praktijk zes fasen:

– terugvragen

– doel van deze sessie

– actuele situatie

– opties

– conclusie

– “huiswerk” en vervolgafspraak.

Een coachingsgesprek dat we met elkaar wandelend voeren duurt ongeveer twee uur.

6. Vragen stellen

Een goede coach vraagt en vraagt dóór. Ik geef geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties maar stel je vragen om een maximaal effect te bereiken. De antwoorden en oplossingen komen uit jou zelf en leiden tot meer inzicht, begrip en een hogere motivatie.

7. Resultaten evalueren

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsgesprekken effect in je dagelijkse (werk)praktijk? Bij het wonen, studeren en/of werken en in de vrije tijd? Die vraag moet steeds centraal staan. Coaching is slechts een middel, geen doel op zich. We moeten ons voortdurend bewust zijn van de bereikte en nog te behalen doelen die we ons tevoren gesteld hadden.